Utbrenthet er en tilstand og ikke en diagnose. Utbrenthet og depresjon har flere likhetstrekk. Prosessen utvikler seg i en ond sirkel over tid, som et resultat av dysfunksjonelle mestringsstrategier av stress (utheres). Utbrenthet kjennetegnes blant annet av emosjonell utmattelse og nedstemthet eller depressiv reaksjon.

Somatiske sykdommer og andre årsaker til nerve-, muskel- og skjelettsykdommer bør utelukkes.

Klinikk Libra sitt team kan hjelpe deg til å få hjelp enten før man blir utbrent eller behandling. Dette involverer ofte en kartlegging, eventuell behandling eller forebygging.

 

Utbrenthet

Bestill time Online