Hvorfor bør bedriften din inngå en bedriftsavtale med Klinikk Libra?

Klinikk Libra kan, med riktig tilpasset behandling, redusere sykefraværet på arbeidsplassen deres. 

Vi vet at det som plager flest i en bedrift er muskelskjelettplager. Muskel- og skjelettlidelser utgjør ca. 35% av fraværet til norske arbeidstakere (NAV 2013) og forskning viser at tidlig intervensjon reduserer sykefraværet i bedriften. Vi vet hvor viktig arbeidstakers helse er for alle bedrifter og hvordan dette skaper en bedre arbeidsdag for de ansatte. Klinikk Libra tilbyr trygge vurderinger og behandlinger for å forebygge muskelskjelettplager. Dette innebærer kartlegging/diagnostisering, behandling samt helsefremmende tiltak. Et godt behandlingstilbud vil kunne forebygge og redusere sykefravær slik at det blir lønnsomt å investere i de ansattes helse.

Ryggsmerter plager flest og koster mest. Det er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge i dag. I gjennomsnitt koster en dags sykefravær bedriften 2500kr, dvs 13.000 kr uken. For en bedrift vil dette beløpet sannsynligvis være høyere og det er kostnader å spare på forebyggende tiltak på arbeidsplassen. For små og mellomstore bedrifter kan oftere kritiske prosesser stoppe da en i mindre grad enn ett større selskap har en stor organisasjon å spille på når andre ansatte må overta arbeidsoppgavene til den syke. Studier viser at pasienter som har fått forebyggende behandling av kiropraktor/manuellterapeut har langt mindre risiko for å få tilbake korsryggplager som fører til sykefravær, sammenlignet med behandling av andre helseaktører.

Hva kan Klinikk Libra tilby:

Vårt mål er å redusere kroniske- og akutte smerter i muskel- og skjelettsystemet, som nevnt ovenfor vil dette redusere sykefraværet og igjen øke arbeidskapasiteten blant de ansatte. Vi skreddersyr behandlingstilbud til hver enkelt bedrift, samt hver enkelt ansatt.  Vi kan tilby kiropraktor/manuellterapuet/fysioterapeut/osteopat/akupunktør på arbeidsplassen x antall ganger i måneden.  Dette er tidsbesparende for arbeidstaker samt at bedriften unngår at arbeidstakere forlater bedriften for en lengre periode.

  • Behandling på klinikken: Vi har en helt ny og moderne tverrfaglig klinikk på Madla. Dette gjør oss lett tilgjengelige for arbeidstakerne dersom de skulle trenge behandling utover våre avtalte bedriftsbesøk.
  • Tverrfaglig forebyggende behandling, samt treningsveiledning og arbeidstilpasning.
  • Arbeidstakerne kan bruke eventuelle helseforsikringer når de bruker tjenestene på Klinikk Libra.

Vi tilbyr følgende foredrag:

1. Ergonomi

Klinikk Libra tilbyr foredrag for din bedrift om ergonomi og muskel og skjelettlidelser som skyldes stillesittende arbeid, og hva de ansatte kan gjøre for å forebygge fravær og hindre kroniske smerter. Foredraget blir spesialtilpasset til hver enkelt bedrift og vi kan utdype plager som er ekstra aktuelle for den enkelte bedrift.

Hva lærer man på foredraget?

Vi gjennomgår de mest vanlige muskel og skjelett lidelsene som skyldes stillesittende arbeid så vel som fysisk arbeid: f.eks. nakkesmerter, korsryggsmerter, muse-arm, smerter i skulderen, osv. Vi lærer de ansatte hvordan disse smertene oppstår, og hva man kan gjøre for å forebygge plagene. De ansatte lærer også når det er fornuftig å oppsøke hjelp hos en terapeut slik at det ikke oppstår langvarige kroniske plager. En lærer også generelle ergonomiske prinsipper om statisk arbeid, hvordan seneproblematikk og overbelastningsskader oppstår, og hvordan stress og lite søvn kan bidra til muskel og skjelett plager.

Hvorfor er det viktig å tilby dette foredraget til mine ansatte? Gjennom foredraget lærer den ansatte om hva som skal til for å ha en sterk og frisk kropp på arbeidsplassen. Dette gir den ansatte muligheten til å påvirke sin egen arbeidssituasjon og handle før kroniske smerter oppstår. Gjennom kunnskap om hvordan belastningslidelser oppstår gir dere ansvaret og makten tilbake til de ansatte. De ansatte vil også føle seg ivaretatt av sin bedrift gjennom ett slikt tilbud. Vi vil også informere om at dette også vil være tiltak som vil være med på å redusere sykefraværet.

2. Forebyggende trening og basistrening for idrettsutøvere, mosjonister og idrettslag

Klinikk Libra tilbyr foredrag og individuelle timer for trenere og idrettsutøvere innenfor basistrening og forebyggende trening. Vi tilpasser foredraget til den enkelte idrett og klubb.

Hva lærer dere på foredraget?

På foredraget lærer dere om de vanligste skadene og belastningslidelsene innenfor den enkelte idrett, hvordan de oppstår og hvordan man kan forebygge skader. Idrettsutøverne og trenere lærer også hvor lang tid opptrening generelt tar for ulike skader, og om risiko for tilbakefall. Idrettsutøvere og trenere lærer også generelle basis øvelser som er viktig for deres idrett for å unngå skade. Det gis også informasjon om når det kan være fornuftig å oppsøke en terapeut med sine plager.

Hvorfor er det viktig å tilby dette foredraget til mitt idrettslag, og hva utbytte får klubben?

Langvarige plager kan i verste fall være ødeleggende for en karriere. For de mindre ambisiøse, er det fortsatt frustrerende å ikke kunne utøve idretten sin på grunn av en skade. Spesielt viktig er dette innen barneidrett, og særlig i vektspurten i puberteten. Med noen få verktøy kan dere forebygge og identifisere utøvere i faresonen og dermed få tidlig oppfølging før dette skjer. Gjennom foredraget lærer dere om belastningsskader, viktigheten av basisøvelser og forebyggende trening. Det undervises også på forskjellen mellom forbigående plager og potensielt langvarige plager. Gjennom denne kunnskapen kan man tidligere identifisere problemer, og forebygge skader og belastningsskader før det medfører pause i trening og konkurranse.

3. Sunt kosthold i hverdagen

Det gjennomgås hva ett sunt kosthold er, og hvordan man enklest mulig kan spise sunt i en hektisk hverdag. Det fokuseres på kostholdets sammensetning av næringsstoffer, vitaminer og mineraler, samt i hvilke matvarer man finner de forskjellige næringsstoffene?

4. Kosthold og trening

Hvordan optimalisere kostholdet for å få et større trenings utbytte. Hvilke næringsstoffer er spesielt viktige når en driver med fysisk aktivitet og i hvilke matvarer finner vi disse?

5. Kosthold ved livsstilsendring

Her gjennomgås kostholdet iht. næringsstoffer, og hvordan man kan påvirke helsen sin gjennom livsstil-endring ved hjelp av ett sunt kosthold.

6. Trening og alderdom

Dette er ett spennende foredrag om hvilke endringer alderen har på trening. Dere vil få nyttige tips om hvordan treningen best kan legges opp for å optimalisere utbytte.

7. Muskel- og skjelettsykdommer; ett økende problem i Norge

Her presenteres hovedfunn fra Folkehelserapporten hvor det er fokus på muskel- og skjelettproblematikk, og hvordan forebygge dette.

 


Vennligst ta kontakt med Klinikk Libra for å be om ett tilbud

Camilla Bjørnsen Tjensvoll
Tlf: 99570603
E-mail: camilla@klinikklibra.no

Bestill time på nett

Ønsker du å prate med en av oss?

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale:

51 86 06 00

Klinikk Libra

Send oss en mail

Bestill time Online