Hodepine er noe de aller fleste opplever i løpet av livet. For noen kan hodepinen være intens og langvarig, og være et stort problem i dagligdagen.

Dersom du plages av hodepine kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av hodepinen din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet, med særlig fokus på nakken. Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette hos en kiropraktor.

Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjonsbehandling. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, tilsvarende medikamenter, for noen typer hodepine og innebærer en svært lav risiko for bivirkninger.

Kiropraktoren vil ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand skreddersy en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig.

I tilfeller hvor det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider kiropraktoren med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat.

For booking av time https://psno-patient-platform-fe.svc.pasientsky.no/embedded/planner/booking?serviceProviderId=076f8f8c-caa6-11eb-847b-0e6602e3cd0e

Hodepine – istock

Bestill time Online