En ny skandinavisk studie viser at jevnlig oppfølging hos kiropraktor kan være et effektivt forebyggende tiltak for pasienter med korsryggsmerter. Sammenlignet med pasienter som bestilte time ved behov hadde de som ble fulgt opp ved jevne mellomrom betydelig mindre smerte i løpet av et år.

Studien, som ble utført av svenske og danske forskere, ønsket å sammenligne effekten av ulike pasientforløp hos kiropraktor. Totalt 328 pasienter med uspesifikke korsryggsmerter som tidligere hadde hatt god effekt av kiropraktisk behandling ble fordelt til to ulike pasientforløp; jevnlig oppfølging der behandlingsintervallene ble bestemt av kiropraktor, eller oppfølging der pasientene selv bestilte time ved behov.

Pasientene ble fulgt over en periode på 52 uker, med ukentlig oppfølging via SMS. Utfallsmålet var antall dager med brysom korsryggsmerte (bothersomeness). Behandlingen som ble utført ble bestemt av kiropraktoren i hvert tilfelle.

Etter endt oppfølging viste resultatene at gruppen som hadde fått jevnlig oppfølging i gjennomsnitt hadde hatt omlag 13 (12.8) dager mindre med brysom korsryggsmerte sammenlignet med gruppen som bestilte time ved behov. Gruppen med jevnlig oppfølging hadde i gjennomsnitt fått 6.7 behandlinger, mens gruppen som hadde bestilt time ved behov i gjennomsnitt hadde fått 4.8 behandlinger, altså en forskjell på 1.7 behandlinger. Det ble ikke registrert noen bivirkninger av behandlingen i noen av gruppene.

Dette var en pragmatisk studie som tok utgangspunkt i behandling hos kiropraktor i primærhelsetjenesten. Slik sett kan resultatene sies å være overførbare til tradisjonell klinisk praksis. Forskerne konkluderte med at jevnlig oppfølging hos kiropraktor kan være et nyttig forebyggende tiltak for pasienter med uspesifikke smerter i korsryggen.

Kilde:
Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Hagberg J, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, Bodin L, Axén I. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain-A pragmatic randomized controlled trial. PLoS One. 2018 Sep 12;13(9):e0203029. doi: 10.1371/journal.pone.0203029.       

 

Bestill time Online