Norsk kiropraktor forening har et standardisert prolapsforløp hos kiropraktoren.

Vondt I ryggen med smerteutstråling til benet kan skyldes skiveprolaps. Dersom du opplever dette er det en fordel at du undersøkes raskt og grundig slik at riktig diagnose kan stilles. Når riktig diagnose stilles vil din kiropraktor utforme en plan for hensiktsmessig oppfølging.

Med råd og veiledning underveis til de fleste (95) med skiveprolaps unngå operasjon. Operasjon kan vurderes ved mangel på fremgang 6-12 uker etter at de første symptomene oppstod.

Standardisert Prolapsforløp består av fire fastlagte konsultasjoner til undersøkelse, rådgivning og behandling i løpet av åtte uker. Etter den første konsultasjonen gis det påfølgende konsultasjoner i henholdsvis uke 2, 4 og 8. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner hvis det er behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller overvåking av tilstanden.

For mer informasjon eller spørsmål kontakt Kiropraktor Camilla tel: 99570603 eller camilla@klinikklibra.no

Korsryggsmerter / Prolaps

Korsryggsmerter / Prolaps

Bestill time Online