Folks daglige aktivitetsnivå har blitt vesentlig lavere de siste årene, og denne trenden ser dessverre ikke ut til å snu. Andelen arbeidstakere med stillesittende arbeid er 30-40 prosent blant menn og 10-30 prosent blant kvinner. Andelen som trener har økt litt, men det kompenserer ikke for reduksjonen som har skjedd i hverdagsaktiviteten. Dagliglivets krav til fysisk aktivitet har blitt mindre. Fysisk inaktivitet ser ut til å bli årsaken til framtidens store helseproblemer.

30% av den voksne befolkning oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. I dagens samfunn er en ikke flink nok til å prioritere tid til fysisk aktivitet, det være seg i eller utenom arbeidstid.

Redusert aktivitetsnivå er en av årsakene til økt forekomst av muskel- og skjelettplager. Vi vet at av personer 20 år og eldre har andelen med muskel- og skjelettplager økt i senere tid. Den største økningen ses hos de yngste voksne (20-29 år). De fleste vil i løpet av livet ha sykdommer eller plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet. Tall fra NAV viser at muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge idag. En ukes sykefravær gir bedriften en kostnader på ca. 13 000 per uke.

For mye stillesitting kan gjøre oss syke:

 • Redusert stimuli til balanseorganet som dermed kan føre til dårligere balanse
 • Økt sjanse for nakke- og ryggsmerter
 • Reduksjon av forbrenningen som resulterer i at blodet transporteres senere gjennom kroppen, dette kan gi økt risiko for blodpropp, samt øke faren for høyt blodtrykk og kolesterol, samt utviklingen av type-2 diabetes og hjerte- og karsykdommer
 • Økt risiko for tarmkreft
 • Økt sjanse for overvekt og fedme
 • Bidra til treg mage, forstoppelse og løs mage
 • Redusert forbrenning
 • Øker fettinnholdet i blodet og er dermed en risikofaktor for blodpropp og hjerte- og karsykdom
 • Redusert muskelstyrke i setemuskulatur: dette gir dårligere stabilitet, funksjonalitet og redusert styrke i hverdagen
 • Redusert blodsirkulasjon
 • Benskjørhet

For en interaktiv oversikt over hva som skjer med kroppen når vi sitter for lenge: http://www.vg.no/spesial/2014/stillesitting/

Det trenger ikke være vanskelig å øke aktivitetsnivået:

 • Få en mer aktiv hverdag! (Andelen personer som trener har økt litt, men det kompenserer ikke for reduksjonen som har skjedd i hverdagsaktiviteten). Jeg oppfordrer deg til å gå i trappene istedenfor å ta heisen, sykle/gå/ jogge til jobb eller skole.
 • Parker lengst vekk fra kjøpesenteret eller jobben neste gang
 • Varier arbeidsstilling/aktivitet på jobb og fritid. Benytt deg av hev- senk pult, varier kontorstol (en pilatesball kan være et godt alternativ)
 • Vær 30 minutter fysisk aktiv hver dag
 • Lev ved mottoet «Et liv i bevegelse»
Aktivitet og bevegelse er viktig

Aktivitet og bevegelse er viktig

 

 

 

 

 

 

 

Du finner også dette innlegget på bloggen vår: http://klinikklibra.blogspot.no/

Referanser:

 • Lærum, E., S. Brage, C. Ihlebæk, K. Johnsen, B. Natvig and E. Aas Et muskel- og skjelettregnskap: forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet: MST-rapport 1/2013. Oslo, Oslo universitetssykehus – Ullevål, Muskel og Skjelett Tiåret (MST). (2013).
 • Hem KG. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Rapport Sintef A19052. Oslo, Sintef, 2011
 • Ihlebaek, C., S. Brage, B. Natvig and D. Bruusgaard (2010). Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge. Tidsskr Nor Laegeforen 130(23): 2365-2368.
 • FIH 2014
 • VG.no: http://www.vg.no/spesial/2014/stillesitting/
Bestill time Online