Anders Sørfonden jobber som fastlege i Oslo, i tillegg til at han utdannet kiropraktor. I hans hverdag som fastlege jobber han tett sammen med kiropraktorene og han ser hvordan både klinikeren og pasienten kan dra nytte av dette samarbeidet.

Ved å henvise pasienter med muskel- og skjelettlidelser til kiropraktor opplever han en fornøyd pasient som føler han blir tatt på alvor ved å bli henvist til en spesialist på muskel- og skjelettlidelser. Det er kort ventetid og lite utgifter for pasienten.  Kiropraktorene har rett til å sykemelde samt henvise til røntgen diagnostikk dersom nødvendig.

En kiropraktor har fem års universitetsutdannelse og ett år turnus i sin grunnutdannelse. De er utdannet til å diagnostisere og behandle muskel- og skjelettplager. En kiropraktor er underlagt den like strenge helsepersonelloven som fastlegene er underlagt. En kiropraktor gjør mer enn å bare «knekke». De undersøker og behandler muskulatur i tillegg til å forklare pasienten gode og relevante øvelser, gir generelle råd om hva man bør gjøre og ikke gjøre i forhold til ulike muskel- og skjelettlidelser. En kiropraktor er utdannet til å vurdere kroppen som en helhet. I tillegg til symptomlindring er de opptatt av å finne årsaken til smertene/plagene og gi pasientene en best mulig hverdag.

 

For å lese hele artikkelen: Fastlege + Kiropraktor = Sant http://bevegelsesloftet.no/2016/02/09/lege-kiropraktor-sant

kiropraktor

kiropraktor behandling

Bestill time Online