Skuldersmerter

Skulderplagerer sammen med nakke og ryggplager den hyppigst rapporterte plagen i muskel- og skjelettsystemet,  og undersøkelser viser at 34 % opplever skulderplager hver enkelt uke. Årsprevalensen for skulderplager er tidligere funnet å være 47 %. Seneproblematikk er av disse rundt 75%.

Belastningsskader i skulderen

Belastningsskader er et resultat av overbelastning, muskulær ubalanse og instabilitet i skulderleddet. Denne type skader skjer ofte innen idretter hvor skulderen belastes mye over tid, som for eksempel kast-idretter som håndball og volleyball, tennis, squash, badminton og svømming. Belastningsskader i skulderen hos håndballspillere, volleyballspillere og utøvere i andre kast- og racketidretter er økende. Dette er nok et resultat av større trenings- og konkurransebelastning. Skuldersmerter kan forebygges gjennom spesifikk trening med styrkeøvelser og øvelser utviklet for å stabilisere skulderleddet, samt aktivitetsregulering. Slike øvelser bør være en fast del av treningen hos alle, spesielt unge utøvere som belaster skulderen med kast-idrett og ball-/racketidrett. Kiropraktoren/fysioterapeuten kan hjelpe deg med å finne de rette øvelsene.

Sene- og slimposebetennelse i skulderen

Musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus, infraspinatus teres minor og biceps. Disse utgjør det av det vi kaller rotatorcuffen. Det er oftest i festet til senene for disse musklene at det oftest blir smerter. Når en sene er irritert, oppstår smerter når muskelen brukes. Ved lengre tids overbelastning kan en se strukturelle endringer i form av fortykkning, som kommer av at senen får ett misforhold mellom vindevev og væske. Alt etter hvilken stilling skulderleddet er posisjonert i, endres belastningen i senen. Typisk vil det å løfte armen opp over 90 grader gi smerter. Tidligere kaltes denne tilstanden for «Impingement», da det ble antatt at en fortykket sene kommer i klem mellom kulen i overarmsbeinet og kanten på skulderbladet. Nå er det mer enighet om at det nok heller skylles en ren overbelastning; en såkalt tendinopati. De vanligste senene å overbelaste hører til supraspinatus og infraspinatus.

Sliposebetennelse/bursitt

Mellom den store skulderkappemuskelen (deltoideus) og rotatorcuffen ligger en slimpose som smører bevegelsen mellom muskellagene. Denne kan også bli betent og dette kalles SUBACROMIAL BURSITT.• Vanlige symptomer ved senebetennelse/impingement: · Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig over skulderhøyde · Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder · Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd. · Hoven, varm og øm muskulatur Dette kan du gjøre selv: · Plasser is eller kuldepakninger i ca. 20 min på smertestedet · Ved store akutte smerter kan et fatle være til hjelp de første par dagene · Lett bevegelse uten store smerter er bra, men unngå de mest smertefulle bevegelsene. · Unngå å ligge på den vonde skulderen. Ved skulderplager vil kiropraktoren/manuellterapeuten både behandle skulderen lokalt for å dempe smerte, redusere betennelsen og øke blodtilførselen, samt gjenopprette normal bevegelighet i nakke, skulderblad, krageben og skulderledd. En korrekt diagnose er avgjørende for et vellykket behandlingsresultat. Derfor vil kiropraktoren/manuellterapeuten ofte ta ta røntgenbilder, ultralyd eller henvise til CT/MR.

Bestill time Online