Cecilie Kooyman

Cecilie Kooyman, Akupunktør

TANKER OM FAGFELT

Som akupunktør er jeg opptatt av å se hele mennesket, ikke bare akkurat den delen som gir plager. Akupunkturbehandling handler om å få din kropp til å gjennopprette ubalanser som gir smerter eller symptomer, ved hjelp av nålebehandling. Det er en skånsom og trygg behandlingsform, som kan benyttes ved både akutte og kroniske lidelser.

Jeg har jobbet mye med kvinnehelse, både fertilitet, syklusplager, menopause og svangerskapsrelaterte ubalanser. Men har også bred erfaring med bl.a. luftveisplager, fordøyelsesproblem, søvn og uro, hodepine/migrene og muskel-skjelett-plager

Akupunktur er en over 2000 år gammel behandlingsform, basert på tradisjonell kinesisk medisin.

Selve behandlingen gjøres ved stimulering av spesifikke punkter – akupunkturpunkter – med tynne, sterile nåler for å gjenopprette ubalanser/ blokkeringer i kroppen som skaper plager og smerter. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) ser på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. En forutsetning for å ha god helse er at energien (qi) strømmer fritt i kroppen.

Man snakker gjerne om to hovedformer for akupunkturbehandling:

* Klassisk akupunktur

Behandling av ulike lidelser ved at nåler settes i akupunkturpunkter

* Triggerpunktbehandling:

Løser opp spenninger i stram musklatur og muskelknuter ved hjelp av nåler.

Ofte vil en kombinasjon av disse nåleteknikkene være en effektiv behandlingsform.

Jeg som akupuntør vil alltid være opptatt av å tilpasse min behandling og behandlingsforløpet til den enkelte pasient. Og jeg ser på behandlingsforløpet som et samarbeid mellom deg (som pasient) og meg (som behandler) med det overordnede målet å gjenopprette balanse i kroppen slik at symptomene avtar.

Akupunktur praktiseres i noen deler av verden på moderne sykehus side om side med vestlig medisin, særlig i opprinnelseslandet Kina. Behandlingsmetoden har etterhvert også fått betydelig anerkjennelse i store deler av den vestlige verden. Foreløpig har ikke akupunktur en formell plass i det offentlige helsevesenet i Norge. Flere norske sykehus og smerteklinikker har likevel introdusert og akseptert bruk av akupunktur innenfor sine vegger. Mest kjent for folk flest er kanskje akupunkturbehandlingen som tilbys fødende kvinner ved mange norske sykehus. Det er utført flere forskningsstudier der akupunktur har vist positive resultater ved smertetilstander og har derfor også fått bred aksept innenfor den offentlige helsetjenesten. Mer informasjon om forskning på akupunkturbehandling i inn-og utland finner du også på Akupunkturforeningens sider (www.akupunktur.no).

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av grundig utdannede akupunktører.. Akupunkturforeningen jobber for å få autorisasjon av akupunktører som en ny gruppe helsepersonell. Autorisasjon kan være en viktig faktor for å kvalitetssikre akupunkturfaget, og dermed øke pasientsikkerheten, ved at det stilles krav til utdanning. Per i dag er dessverre tittelen Akupunktør ikke en beskyttet tittel, men for medlemmer i Akupunkturforeningen stilles det strenge krav til en grundig utdannelse innen både akupunktur og vestlig medisin og anatomi.

HVA BEHANDLER JEG

I Vesten har akupunktur vært mest kjent for smertedempende behandling ved at spesifikke akupunkturpunkt stimuleres for å øke kroppens evne til å produsere endorfiner som er kroppens eget smertestillende hormon. I andre tilfeller kan en påvirke kroppens egenproduksjon av eksempelvis søvnhormoner eller betennelsesdempende hormon. Akupunktur brukes også som et supplement til vestlig medisin, eksempelvis for å dempe bivirkninger av medisiner/vaksiner eller fremskynde tilhelingsprosessen ved skader eller inngrep. Selv om akupunktur ofte blir brukt som smertebehandling har den i virkeligheten et langt bredere behandlingsfelt enn dette.

Følgende tilstander er blant de vanligste som blir behandlet med akupunktur. Disse punktene baserer seg på WHO-publikasjonen Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials.

Hodepine og migrene

* Smerter i muskel-skjelett-systemet

* Allergi/astma

* Bihuleplager

* Mage/tarm forstyrrelser

* Svangerskapskvalme

* Urinveisplager

* Gynekologiske forstyrrelser, menstruasjonssmerter, infertilitet

* Plager i forbindelse med overgangsalder

* Lettere depresjons- og angsttilstander

* Søvnløshet, uro, ulike stresstilstander.

* Fødselsforberedende akupunkturbehandling

Ved førstegangskonsultasjon hos akupunktør kartlegges pasientens plager gjennom et intervju og undersøkelse, Så velger akupunktøren ut akupunkturpunktene som skal stimuleres. Nålene som brukes er tynne, sterile engangsnåler (i henhold til Akupunkturforeningens krav til hygiene). Det settes vanligvis mellom 5-20 nåler, og behandlingstiden er ca 20 minutter.

UTDANNING

  • Bachelorgrad i akupunktur ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania, intitutt for akupunktur.
  • Fordypningskurs:

    IMS- intra muskulær stimulering, Dr. Gunn´s metode, del 1 og 2. Ved R. Enehaug og R. Hilland.

    Akupunktur i svangerskapet ved Debra Betts.

    Dr. Tan´s balansemetode, Core foundation og Advanced track.

    Kosthold i henhold til Tradisjonell kinesisk medisin ved Daverick Leggett.

ERFARING

Klinikk Libra, 2017-pågående

Akupunktør ved Nålen og Kastellet, 2013-2017

Akupunktør på Bekken og Barn, Sandnes, 2014-15

Cecilie Kooyman er medlem i Akupunkturforeningen

Cecilie Kooyman

Cecilie Kooyman

Bestill time på nett

Ønsker du å prate med en av oss?

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale:

51 86 06 00

Send oss en mail

Bestill time Online