Studien viser at kvinner som fikk akupunktur som fødselsforberedende behandling har signifikant kortere varighet i fødselens aktive fase sammenlignet med de kvinnene som ikke fikk akupunktur. Det ble også brukt signifikant mindre oxytocin som ri-stimulering i akupunkturgruppen. Tidlig akupunkturbehandling samsvarte med kort fødselsvarighet.

Studiene konkluderer med at akupunktur er et godt alternativ eller supplement til farmakologiske metoder for å lette fødselsprosessen og fremme den normale vaginale fødsel.

Kilde:

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/raskere-fodsel-med-akupunktur/

Bestill time Online